गुढीपाडवा मराठी कविता | Gudhipadawa Marathi Poem
स्वागता सज्ज चैत्रपालवी
नववर्षाची पहाट खुलवी... 

कडूगोडाचा संगम सार्थ 
देई आयुष्या खरा अर्थ... 

जुन्यानव्याचा चक्रफेरा
नव्या संकल्पांचा पिसारा...

परिश्रम सर्व लागो कारणी 
समृद्धीची गुढी उभारूनी... 

निरोगी आरोग्याची कामना मनी
चैत्रप्रतिपदेच्या या शुभदिनी...

— पूनम ज्ञानेश्वर जगताप
©Poonam Jagtap

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने